aslaprev s.l.
aslaprev s.l.

 

 

Confeccions i tràmits

 

 • Inscripció a la Seguretat Social: tràmit d'alta a la Seguretat Social d'empreses que hagin de contractar treballadors per primera vegada.
 • Comunicació d'obertura de centres de treball:l'obertura, la instal·lació, el trasllat, l'ampliació i la reanudació d'activitat de de l'activitat de l'empresa s'ha de comunicar a l'Autoritat Laboral competent. Aquesta obligació correspon a l'empresari i afecta a tots els centres de treball de l'empresa.
 • Altes, baixes i variacions dels treballadors a la Seguretat Social: tramitem les altes i baixes del treballadors a l'empresa, així com les variacions contractuals que puguin derivar de la relació laboral, com ara l'ampliació o reducció de jornada, el canvi de categoria professional, etc.
 • Confecció i tramitació de contractes de treball a l'Inem: el contracte de treball és l'acord entre l'empresari i el treballador, mitjançant el qual el treballador es compromet a prestar els seus serveis per compte i sota la direcció de l'empresari a canvi d'una retribució.
 • Tramitació d'accident i malaltia: comuniquen les baixes i altes mèdiques per malatia comuna i accident no laboral a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i els accidents de treball i malaties professionals a la Mútua corresponent.

Tasques mensuals

 • Elaboració de rebuts de salaris: càlcul de nòmines i pagues extres, resums comptables i  llistat de transferències bancàries.
 • Elaboració de quitances i certificats per l'Inem: càlcul de quitances pels treballadors que finalitzen la relació laboral amb l'empresa i confecció del certificat d'empresa per poder cobrar l'atur.
 • Assegurances socialsenviament a la Seguretat Social de les assegurances socials del mes mitjançant el Sistema RED.
 • Càlculs de costos: càlcul del que suposa un increment de salari per un treballador, càlcul de contractació de nous treballadors, etc.
 • Venciments d'antiguitats: actualització de la nòmina quan un treballador fa anys a l'empresa, i per conveni s'estableix la retribució d'un plus per antiguitat.
 • Aplicació de convenis col·lectius: actualització dels salaris en el moment en què es publica un nou conveni.
 • Venciment de contractes: avís a l'empresa de la finalització d'un contracte temporal.

 Treballadors de la llar

 • Alta del titular de la llar: tramitació de l'alta a la Seguretat Social de la persona que contracta el personal de la llar.
 • Alta del treballador de la llar: tramitació d'alta a la Seguretat Social de la persona que treballa a la llar.
 • Contracte treballador de la llar: confecció i tramitació del contracte del treballador de la llar.
 • Confecció de nòmines mensuals.
 • Assessorament en la matèria.

Impostos

 • Model 111 trimestral / mensual: elaboració i tramitació dels models 111, referent a les retencions d'IRPF de les nòmines.
 • Model 190 anual: comunicació a l'Agència Tributària del resum anual de percepcions i retencions per rendiments del treball.
 • Model 216 trimestral i 296 anual: elaboració i tramitació dels models 216 i 296 referent a retencións d'IRPF de treballadors no reisdents
 • Model 115 trimestral i 180 anual: elaboració i tramitació dels models 115 i 180 referent a les retencions d'IRPF de lloguers.
 • Certificats de retencions: certificats per fer la declaració de la renda dels treballadors.

Estrangeria

 • Assessorament general
 • Tramitació de sol·licitud d'autoritzacions de treball per compte aliena(règim general, treballadors de la llar, etc).
 • Renovació d'autoritzacions de treball
 • Tramitació d'autorització de residència per reagrupament familiar
 • Tramitació d'autorització de residència i treball per causes excepcionals(arrelament social, arrelament laboral).
 • Modificació de tipus d'autorització de treball (de compte aliena a compte propi, de compte propi a compte aliena)

Altres temes

 • Assessorament laboral: normativa, convenis col·lectius, contractes de treball, etc.
 • Cartes d'acomiadament i sancions.
 • Assistència a la Inspecció de Treball
 • Assistència a SMAC (Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació)
 • Assessorament i sol·licitud d'ERO's

Contacte

Aslaprev S.L.
Carrer Pau Claris, 176-1º 1ª
Barcelona

 

Correu electrónic: asla@aslaprev.com


Telèfon::

93.368.14.92

o feu servir el nostre formulari de contacte.

Versión para imprimir | Mapa del sitio

C.Pau Claris, 176, 1r 1a 08037 Barcelona Telf. 93.368.14.92
© Aslaprev S.L.